js获取三天前或者指定天数之前的时间

获取1天前的时间:

var curTime = new Date().getTime();
var startDate = curTime – (1 * 3600 * 24 * 1000);
startDate = new Date(startDate).format(‘Y-m-d H:i:s’);
获取3天前的时间:

var curTime = new Date().getTime();
var startDate = curTime – (3 * 3600 * 24 * 1000);
startDate = new Date(startDate).format(‘Y-m-d H:i:s’);
获取7天前的时间:

var curTime = new Date().getTime();
var startDate = curTime – (7 * 3600 * 24 * 1000);
startDate = new Date(startDate).format(‘Y-m-d H:i:s’);
获取n天前的时间:

var curTime = new Date().getTime();
var startDate = curTime – (n * 3600 * 24 * 1000);
startDate = new Date(startDate).format(‘Y-m-d H:i:s’);

未经允许不得转载:Bcoder资源网 » js获取三天前或者指定天数之前的时间

免费支持本站,谢谢大家!

bcoder资源网

微信公众号: bcoder资源网

赞 (0)
分享到:更多 ()

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址